Sosial trading

Sosial trading er den nyeste, og mest spennende måten å operere i de finansielle markedene.

sosial trading

Sosial trading er den nye måten å investere og handle i finansmarkedene på.

19. mai 2024 av Sosial Trading i Norge / Trading

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Sosial trading innebærer å koble tradere fra hele verden sammen til et eneste stort nettverk. I dette nettverket kan tradere tjene på hverandres kunnskaper og erfaringer, slik at man kan trade smartere sammen.

Den kollektive kunnskapen man får via sosial trading kan medføre at du oppnår en fenomenal avkastning.

Hva er sosial trading?

Sosial trading defineres av Wikipedia (på en litt sær måte) som en prosess der investorer foretar handelsbeslutninger basert på den samlede finansielle informasjonen som er tilgjengelig via en rekke forskjellige nettbaserte applikasjoner.

Sosial intelligens og kollektiv finansiell analyse

Med sosial trading kan man analysere finansielle data på en helt ny måte:

 • Inntil nylig har det vært fundamentale data og teknisk analyse som har vært de grunnleggende redskapene for å ta investeringsbeslutninger.
 • Nye sosiale indikatorer gir investorer sanntidsinformasjon gjennom et åpent system som viser alle transaksjoner til tradere i investeringsnettverket.
 • Sosial finansiell analyse er den nye måten å analysere finansiell informasjon på, og har vist seg å være et svært effektivt redskap på linje med fundamental og teknisk analyse.

Sosial trading er den nye måten å handle på

Investorer kan ikke lenger bero kun på fundamentale og tekniske analyser. Ignorerer man det sosiale aspektet ved trading, så ignorerer man noen av de viktigste dataene i markedet:

Psykologien styrer markedet, og den sosiale finansielle analysen kommer nærmere de psykologiske forholdene enn noen annen finansiell analyseform.

Sosial trading er den naturlige evolusjonen av finansiell handel, historikken kan beskrives kort som dette:

 1. Før internett, var finansiell trading karakterisert av relasjonen mellom kunder og meglere, som var sentrert rundt fysiske lokasjoner som børser og finansielle handelsplasser.
 2. Med internett ble elektronisk trading den nye formen for finansiell handel.
 3. Oppblomstringen av web 2.0 og sisiale nettverk, med Facebook og Twitter som ledende aktører, medførte en ny måte å dele informasjon på. Dette preget også etter hvert den finansielle verden.
 4. Finansielle tradere oppfattet sosiale nettverk som en ny kilde til viktig informasjon. En rekke vellykkede tradere har benyttet sosiale nettverk som en viktig ressurs til å samle inn finansiell, økonomisk og teknisk informasjon.
 5. Finansielle selskaper oppfattet denne nye trenden, og utviklet sosiale nettverk rettet mot tradere og investorer.
 6. Investeringsnettverk ble dannet med utgangspunkt i sosiale nettverk som modell.

Vår prediksjon er at analyse av sosial trading kommer til å bli et like viktig redskap for tradere som fundamental og teknisk analyse er i dag.

Sosiale investeringsnettverk

Det finnes bare et begrenset antall relevante investeringsnettverk. Mange aktører har prøvd seg, men konkurransen domineres av noen få aktører. På samme måte som at det finnes mange sosiale nettverk, så finnes det mange investeringsnettverk på nett, men dersom nettverket ikke har mange medlemmer blir nytteverdien redusert.

 • Facebook, Twitter, TikTok og Gettr er populære sosialt nettverk, men disse mangler mulighet til å drive finansiell trading. Disse sosiale nettverkene kan også brukes til å få perspektiver fra andre tradere og til en viss grad hente markedsinformasjon, men det er likevel begrenset nytteverdi i forhold til de beste sosiale investeringsnettverkene.
 • Sosiale investeringsnettverk er en veldig verdifull kilde til informasjon om markedene, og inneholder perspektiver som du ikke vil finne mange andre steder. Disse tjenestene gir mulighet til å se hva andre tradere handler, og du kan følge og kopiere de beste traderne. Dessuten kan de beste traderne også bli belønnet for å selv bli kopiert. Når en trader beviser at man klarer å være lønnsom over en lengre tidsperiode, vil mange ønske å kopiere denne traderen. Sosiale handelsnettverk byr på spennende handelsmuligheter, men selv om man kopierer tradere som tidligere har tjent penger og oppnådd god avkastning, er det ingen garanti for at de gode resultatene vil fortsette. Vær klar over at det å kopiere tradere som har en lang handelshistorikk med gode resultater, er ikke dette en garanti for fremtidig fortjeneste, men dette bør være åpenbart for de fleste tradere.

Prøv sosial trading

Sosial trading er en morsom og spennende måte å ta del i markedet på. Her får du et innblikk i tradingpsykologi og et bredt spekter av tradingperspektiver, slik at du har bedre forutsetning til å gjøre opp egne meninger om markedet.

Hvis vi skal trekke frem bare én fordel med sosiale tradingnettverk, må det være at man utvikler egne tradingferdigheter og får en kunnskap om markedet som er vanskelig å oppnå ellers. Du vil lære veldig mye ved å bruke sosiale handelstjenester sammenlignet med å bare benytte tradisjonelle nettmeglere, og dette er slik vi ser det den desidert viktigste grunnen til å handle i slike nettverk. Det har såklart også en underholdningsverdi, og det ligger i ordet at dette er sosialt, man blir kjent med mange likesinnede mennesker.

Skal du prøve sosial trading for første gang, vil det være smart å starte med en gratis øvelseskonto. Der har du ingen risiko, og det medfører så godt som ingen forpliktelser. Du behøver ikke sette inn penger.

Dersom du ønsker kan du selvfølgelig sette inn et lite beløp, en symbolsk sum som du har råd til å tape, om du ønsker å handle i det virkelige markedet. Erfarne tradere bør vurdere å handle med egne penger og en virkelig handelskonto for å se alle fordelene som sosial trading har over tradisjonelle nettmeglere.

På de største sosiale investeringsnettverkene finnes det millioner av tradere, og alle tradere med åpen profil kan kopieres. Dermed kan du for eksempel velge den traderen som har det beste resultatet målt opp mot din ønskede risikoprofil de siste x antall måneder, og kopiere fremtidige handler fra denne valgte traderen.

Les mer om hvordan du lykkes med sosial trading i Norge

Husk at all handel innebærer risiko, så vær sikker på at du forstår risikoen før du begynner. Handle kun for penger du har råd til å tape. Tidligere resultater er ingen garanti for hendelser i fremtiden.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Gratis demo av sosial trading! Prøv sosial trading

Prøv sosial trading

Prøv sosial trading gratis

Prøv sosial trading med den populære handelstjenesten eToro. De har en fantastisk gratis demo hvor du kan teste aksjehandel, handel med CFD/derivater og øve deg på trading uten å risikere egne penger.

Mobiltelefon trading

Trading via mobiltelefon

Det har blitt populært å benytte mobilen til trading i hverdagen. Her viser vi hvordan du kan komme i gang å bruke mobilen til å handle blant annet aksjer, derivater og valuta.

Tips om trading

Gode tips om sosial trading

Å begynne med trading i de finansielle markedene kan være litt av en utfordring. Vi har derfor satt opp våre viktigste tips til hvordan du kan lykkes med trading ved bruk av sosiale investeringsnettverk.

Hva er forex

Forex trading

Forex står for Foreign Exchange og overført norsk betydning betyr det handel med valuta og råvarer. Lær deg hvordan du kommer i gang med forex her.